Tot ce trebuie să ştii despre Asigurarea CASCO

Tot ce trebuie să ştii despre Asigurarea CASCO
35460954 - young woman driving her car

Şoferii aleg CASCO pentru maşinile lor, dar şi pentru confortul propriei persoane, pentru că astfel au mai multă siguranţă şi încredere. CASCO asigură şi propria maşină în cazul unor evenimente neplăcute (spre deosebire de RCA, care acoperă doar daunele provocate terţilor) şi, în plus, îl despăgubeşte pe asigurat în caz de furt sau dacă, din greşeală, şi-a lovit maşina.

Majoritatea clienţilor CASCO sunt mai avantajaţi tocmai pentru facilităţile pe care asigurarea completă le oferă.

În întâmpinarea cerinţelor acestora vin companiile mari, cu tradiţie şi anvergură internaţională, oferind câteva bonusuri importante:
** plata rapidă şi corectă a daunelor
** număr de telefon dedicat, apelabil non-stop în caz de accident
** constatarea daunei se face în termen de cel mult 48 de ore
** piese originale pentru reparaţii
** extinderea teritorială, în afara României, este gratuită
** autoturism la schimb, în cazul în care maşin ta nu se mai poate deplasa
** asistenţă rutieră extinsă
** asigurarea persoanelor transportate.

De asemenea, există oferte personalizate în funcţie de vârstă, domiciliu sau anii de experienţă ca şofer, dar şi în funcţie de numărul proprietarilor anteriori ai maşinii, numărul kilometrilor înregistraţi în bordul maşinii sau data înmatriculării automobilului.
Iar clienţii care duc o viaţă dinamică – şi au mai puţin timp la dispoziţie pentru repararea eventualelor daune apărute în urma unui accident rutier – pot beneficia de o mulţime de facilităţi specifice şi de rapiditate în soluţionarea daunelor survenite.

Printre riscurile pe care le acoperă CASCO pentru clienţii precauti, din categoria premium, se numără:
– accidente rutiere;
– furt şi tentativă de furt;
– vandalism;
– pierderea sau furtul cheilor;
– accidente cu autor necunoscut;
– accidente non-auto;
– calamităţi naturale;
– incendiu, trăsnet, explozie;
– loviri, ciocniri, izbiri;
– riscuri civile.

Extinderea teritorială în afara României şi decontarea unor cheltuieli pentru limitarea pagubelor pot fi, de asemenea, acoperite prin CASCO, mai ales prin ofertele companiilor multinaţionale de asigurări.

La ce valoare se asigură maşina

De obicei, maşina se asigură la o valoare pe cât posibil mai apropiată de cea reală. Valoarea este stabilită de asigurator astfel:
– se stabileşte valoarea de nou a maşinii (cît a valorat respectiva maşină cînd avea 0 km la bord), pe baza facturii de achiziţie de nou sau pe baza valorii de catalog;
– la valoarea de nou se aplică o uzură, pe baza unui tabel propriu fiecărui asigurator, în funcţie de vîrsta maşinii (calculată de la data fabricaţiei), care se scade din valoarea de nou, obţinîndu-se valoarea rămasă (valoarea la zi) a maşinii;
– opţional, se adaugă valoarea dotărilor suplimentare, obţinîndu-se suma asigurată (SA).
Ca regulă generală, la înscrierea dotărilor maşinii în poliţă, orice obiect/accesoriu/produs care nu apare în dotarea standard a maşinii (cea de pe cataloagele producătorului) şi nu e trecut în poliţă nu e asigurat.

Ce este franşiza

Franşiza este acea parte din valoarea fiecărei daune pe care o suportă proprietarul maşinii.
Fransiza poate fi stabilită:
– în valoare fixă, aplicabilă la fiecare daună;
– în procent din suma asigurată, aplicabilă la fiecare daună;
– în procent din valoarea fiecărei daune.
De exemplu: la o maşină asigurată pentru 10.000 de euro, cu o franşiză la avarie parţială de 2% din suma asigurată (deci, de 200 de euro), în cazul unei avarii a cărei reparaţie costă 450 de euro asigurătorul va plăti 250 de euro, iar proprietarul 200 de euro.

Ce riscuri nu acoperă CASCO

Situaţiile diferă de la un asigurător la altul, dar în majoritatea cazurilor nu se acoperă daunele rezultate din următoarele situaţii:
– atunci cînd şoferul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a conduce (fără permis sau cu permisul suspendat, sub influenţa alcoolului sau a drogurilor etc.)
– atunci cînd maşina nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a circula (ITP lipsă, avarii anterioare serioase etc.)
– atunci cînd şoferul nu are calitatea faţă de proprietar solicitată expres în poliţă (anumiţi asigurători impun condiţii clare, de exemplu că pot conduce maşina doar angajaţii firmei proprietare, sau doar soţul/soţia proprietarului)
– avarii produse la anvelope, care nu au afectat şi jenţile
– avarii produse de rularea cu autovehiculul prin apă (trecerea prin apă, inclusiv bălţi temporare)
– avarii produse de stropirea cu substanţe chimice corozive
– avarii produse cu bună ştiinţă de către proprietar sau prepuşi ai acestuia
– avarii produse de către proprietar sau membrii familiei acestuia, din postura de pasageri sau pietoni, atunci cînd maşina este parcată
– furtul cu chei potrivite sau dacă este uitată maşina descuiată.

Ce e de făcut în caz de daună

Ca proprietar, trebuie să acţionaţi de preferat în această ordine:
1. Sunaţi agentul/ brokerul, descrieţi-i situaţia (dauna) şi întrebaţi-l ce să faceţi;
2. Notaţi-vă numele celorlalte persoane implicate (şi eventual al martorilor, dacă situaţia o cere), numerele de înmatriculare ale maşinilor implicate, detalii sumare despre alte vehicule implicate (marcă, culoare), adresa unde s-a produs/ constatat dauna (piaţă, stradă şi nr. imobilului în dreptul căruia s-a petrecut evenimentul, drumul şi km în cazul drumurilor din afara localităţilor);
3. Asiguraţi-vă paza maşinii şi transportul ei în service (dacă e cazul);
4. Nu uitaţi să cereţi factura fiscală sau bonul fiscal ştampilat – casco despăgubeşte cheltuielile de transport;
5. Prezentaţi-vă cît mai repede posibil, în termen de 48 de ore, la secţia de poliţie în raza căreia s-a produs evenimentul, stabilită astfel:
– pentru cazurile de avarii, la secţia de poliţie accidente uşoare a municipiului sau sectorului (unde o astfel de secţie există) sau la secţia de poliţie normală pentru localităţile mai mici
– pentru cazurile de furt, la secţia de poliţie normală, indiferent de tipul localităţii. Este bine să aveţi la îndemână cartea de identitate, permisul de conducere (original), talonul maşinii (original + copie), asigurarea RCA (original + copie), asigurarea CASCO (doar copie), chitanţa pentru rovinieta (original);
6. Prezentaţi-vă la departamentul constatări al asigurătorului în termenul prevăzut în poliţă (de regulă, maximum 72 de ore de la eveniment). Este bine să aveţi: cartea de identitate, permisul de conducere (original), talonul maşinii (original), cartea de identitate a maşinii (cel puţin copie), asigurarea RCA (original), asigurarea casco (original, împreună cu dovezile de plată a ratelor), actele obţinute de la poliţie (original), delegaţie de la firma proprietară a maşinii (pentru maşinile de firmă) sau împuternicire notarială de la proprietarul persoană fizică. La asigurător trebuie să se prezinte şoferul auto asigurat casco ce a fost implicat în eveniment, însoţit de proprietar (sau cu delegaţie/împuternicire). De la asigurător trebuie să primiţi devizul constatator în care se înscriu componentele de reparat/înlocuit, parafa şi semnătura agentului constatator, lista service-urilor agreate;
7. Mergeţi la un service auto (preferabil, unul dintre cele agreate) pentru a programa reparaţia auto.
8. Efectuaţi reparaţia
9. Completaţi dosarul de despăgubire cu documentele solicitate de asigurator
10. Recuperaţi-vă maşina reparată
11. Dacă este cazul, recuperaţi-vă banii de la asigurător.

În caz de furt parţial, despăgubirea se va putea face doar după ce primiţi de la poliţie o scrisoare în care se indică negăsirea făptaşilor – scrisoare care se primeşte în termen de aproximativ 2-5 săptămâni de la depunerea plângerii.

Ce riscuri sunt acoperite

Riscurile asigurate prin CASCO se împart în 4 mari categorii:

** avarie parţială (accident în trafic, indiferent de cine este vinovat; avarie în parcare cu autor cunoscut sau necunoscut), adică avaria a cărei reparaţie nu costă mai mult decât un plafon stabilit de asigurator (de regulă 75-80% din suma asigurată);

** avarie totală (situaţia de avarie totală se stabileşte de către asigurător, pe baza unui deviz de reparaţie sau a unui memoriu tehnic din care reiese că maşina nu mai poate fi adusă în parametrii de siguranţă specificaţi de producător. Ambele documente se întocmesc de către service specializat şi autorizat RAR);

** furt parţial (furtul unor părţi din maşină, inclusiv roata de rezervă, dar şi avariile produse maşinii de către hoţ – geam spart, bord deteriorat, chiar şi în cazurile de tentativă de furt);

** furtul total (dispariţia totală a maşinii).

Asigurarea CASCO poate fi făcută de orice şofer care deţine un automobil. Trebuie ştiut că asigurarea CASCO se poate face, în principiu, doar pentru maşinile care au o vechime de maximum 12 ani.

Ce este franşiza

O caracteristică aparte a asigurărilor CASCO este franşiza. Adică acea parte din valoarea daunei stabilită ca sumă fixă ori ca procent din suma asigurată pe care o va suporta asiguratul pentru fiecare eveniment.

Franşiza se stabileşte şi se consemnează în poliţă în aceeaşi valută ca şi suma asigurată. Aceasta poate fi o sumă fixă sau o cotă procentuală şi nu depăşeşte, de obicei 0,5-1% din suma asigurată.

Un exemplu: în cazul în care franşiza pentru distrugerea totală a unui autoturism ajunge şi la 10% din suma asigurată, iar asigurarea CASCO pe care o are o asiguratul este pentru o sumă de 10.000 de euro, compania de asigurări va plăti doar 9.000 de euro, iar restul va fi contribuţia persoanei asigurate.

Ce se întâmplă în caz de furt

În caz de furt al autovehiculului, al unor părţi componente sau piese ale acestuia, despăgubirile se plătesc numai după un anumit timp de la data avizării producerii evenimentului asigurat, respectiv după ce Poliţia confirmă în scris că autovehiculul sau părţile componente respective nu au fost găsite. Dacă înainte de plata despăgubirii autovehiculul sau părţile lipsă sunt găsite, se vor despăgubi numai eventualele avarii suferite de acestea că urmare a furtului.

În cazul furtului total, pentru plata despăgubirii este necesar ca, pe lângă completarea dosarului de daună cu documentele eliberate de Poliţie, să se depună şi cel puţin două seturi de chei originale, telecomenzi sau carduri de pornire a autovehiculului, precum şi documentele originale ale acestuia – certificat de înmatriculare, carte de identitate, eventual autorizaţie provizorie de circulaţie etc. De altfel, vehiculele care au o singură cheie nici nu sunt preluate în asigurare.

Bine de ştiut

Dacă mergi la un service care nu este agreat de asigurător, plăteşti mai întâi toată reparaţia, apoi asigurătorul decontează cheltuiala. Trebuie depusă toată documentaţia necesară la asigurător şi primeşti banii înapoi de la acesta (de regulă, termenul de plată este prevăzut în contract şi curge din momentul în care ai completat dosarul cu toate documentele necesare).
Dacă alegi un service agreat (cu decontare directă), trebuie să ştii că există mai multe feluri de decontare directă: cu accept de plată şi fără accept de plată.

O asigurare bună este cea care acoperă în mod confortabil mai multe riscuri, în niciun caz una care este neaparat cea mai ieftină. De aceea, primul sfat al specialiştilor care s-au exprimat de-a lungul ultimilor ani este să citiţi cu atenţie ofertele CASCO, mai ales acele opţiuni care, adăugate la poliţa standard, au costuri suplimentare. Am putea fi atraşi de cel mai mic preţ, dar cel mai mic preţ nu este întotdeauna cea mai bună poliţă CASCO.

În momentul în care alegem ar trebui să solicităm şi condiţiile de asigurare şi să citim excluderile, iar la excluderi putem avea unele surprize.

La maşinile mai vechi de 10 ani se încheie poliţe CASCO doar în condiţiile în care există o reînnoire, maşina a fost asigurată la acelaşi asigurător mai mulţi ani la rând. La maşinile cu vechime de peste 10 ani, prima de asigurare devine prea mare pentru suma asigurată pe care o oferă, valoarea maşinii scăzând foarte mult. Iar coeficienţii de uzură sunt destul de mari, astfel că prima de asigurare nu merită, de cele mai multe ori nu se mai încheie, chiar dacă sunt reînnoiri, chiar dacă sunt fără daune ani la rând.

Ce rol au clauzele speciale

Pe lângă clauzele generale, foarte multă atenţie trebuie acordată clauzelor speciale pentru că, dacă nu aţi ales opţiunile corespunzătoare, vă puteţi trezi în situaţia ca asigurarea facultativă să nu acopere costurile anumitor defecţiuni. Unele dintre ele sunt incluse de asigurători în produsul standard, alţii le adaugă la poliţă contra unor prime de asigurare suplimentare.

Dacă încheiem asigurarea cu reîntregirea sumei asigurate, asta înseamnă că în momentul în care intervine o daună valoarea daunei propriu-zise nu se va scădea din suma de la care s-a plecat iniţial. Concret, dacă maşina este asigurată la 10.000 de euro şi intervine o daună de 3.000 de euro, valoarea nu-i va scădea cu 3.000 de euro după despăgubire. Practic, indiferent de numărul de evenimente se va pleca de la suma asigurată inclusă în poliţă.

Unii asigurători oferă în poliţă avarii produse exclusiv elementelor vitrate – spargere, ciobire la parbriz, lunetă, oglinzi, geamuri laterale, fără să existe un eveniment rutier. Alţi asigurători despăgubesc doar în momentul în care există o avarie din accident sau din vandalism, în care există şi un alt element avariat în afară de parbriz sau lunetă.

Acelaşi lucru şi la jante şi anvelope: unii asigurători despăgubesc strict roţile, în momentul în care luăm o bordură sau o groapă mai serioasă, alţii despăgubesc doar în momentul în care există un eveniment rutier şi este avariat şi un alt element al maşinii împreună cu roata, cum ar fi şi o aripă sau o bară. Asta presupune atenţie sporită în momentul în care alegem, să ne uităm atent în condiţiile de asigurare, iar acest lucru ar trebui explicat de la început clientului de către emitentul poliţei.

Alte opţiuni – clauze speciale – vizează tipul de asistenţă rutieră, dar şi asigurarea suplimentară în funcţie de tipul de drum pe care vă deplasaţi frecvent. Pe poliţa standard se include un serviciu de asistenţă rutieră de bază, însă putem opta, contra cost, pentru un serviciu de asistenţă rutieră premium. Această opţiune apare, de obicei, doar la autovehiculele care au maximum 3,5 tone, în general autoturisme; la autoutilitare şi maşini mari nu se oferă decât în mod excepţional.

Varianta de bază a asistenţei rutiere oferă tractare gratuită până la cea mai apropiată unitate service, iar în cazul asistenţei rutiere premium avem inclusiv reparaţie pe loc în limita unei anumite sume specificată în condiţiile de asigurare. Pentru cazul în care deplasarea pasagerilor şi a maşinii nu este posibilă în acelaşi vehicul, se poate asigura cazarea la hotel sau zbor înapoi cu avionul în funcţie de caz.

O altă clauză specială poate fi opţiunea referitoare la circulaţia în afara drumurilor publice. Aceasta vizează cu preponderenţă maşinile mai mari – 4×4, SUV-uri etc. – care pot merge pe drumuri forestiere sau pe alte trasee care nu sunt încadrate în categoria drumurilor naţionale, judeţene sau comunale.

De asemenea, tot opţională este şi aspiraţia apei la motor, tot pentru maşini mai mari. Se referă la pătrunderea în locuri inundabile, există posibilitatea creşterii debitelor râurilor, pasajelor unde se acumulează apă, în momentul în care apa intră în blocul motor există defecţiuni. Astfel de daune, pe poliţa CASCO, se despăgubesc doar dacă există această clauză.

Alte opţiuni suplimentare vizează pierderea uneia dintre chei sau persoana care conduce maşina, dacă este alta decât proprietarul autoturismului.

De obicei la inspecţia de risc, odată cu încheierea poliţiei CASCO, se fotografiază cele două sau trei chei, după caz. În cazul în care una din chei se pierde (este furată, se deteriorează etc.), se dă o declaraţie şi se poate reface, pe cheltuiala asiguratorului, tot ca opţiune suplimentară. Unii asigurători o oferă gratuit, inclusă în pachete mai mari de facilităţi.

Conducerea de către alte persoane

Foarte importantă este şi clauza de conducere de către alte persoane. La unii asigurători, aceasta este inclusă direct, nu se consideră proprietarul ca fiind conducător unic, la alţi asigurători trebuie bifată pe poliţă dacă nu se consideră conducător unic doar asiguratul.
Clauza de conducere de către alte persoane este mai puţin întâlnită la asigurători, sunt doar două sau trei companii în piaţă care bifează aşa ceva în plus pe poliţă.

În România sau în străinătate?

În principiu, asigurarea poate acoperi doar teritoriul României sau poate fi extinsă pe întreg spaţiul european, în funcţie de opţiunile clientului.
Mulţi asigurători au produse diferite, adică oferă un produs CASCO pentru zona de România şi unul pentru toată Europa, inclusiv România. Alţii au varianta pentru străinătate ca asigurare suplimentară.
Se poate încheia poliţa de la început pentru România, iar în momentul în care asiguratul iese cu maşina din ţară se poate face un supliment de asigurare contra cost, pe o durată determinată. În astfel de cazuri, minimul este 15 zile şi poate creşte durata respectivă până la expirarea poliţei, contra cost.
Sunt şi pachete care includ România şi toată Europa, inclusiv Turcia (care este în afara Uniunii Europene). Ţările din Europa, chiar dacă nu sunt în Uniunea Europeană, de obicei sunt acoperite.

Când e bine să alegem franşiza

Este avantajos să optaţi pentru full CASCO sau pentru varianta în franşiză, în care clientul preia o parte din risc? Răspunsul este că franşizele sunt recomandate, în general, la maşinile cu o valoare mai mare.
La daune parţiale, franşiza se poate aplica procentual (din daună) sau în sumă fixă. Cea mai întâlnită este cea fixă, de obicei se face cu 100 de euro, însă la maşinile scumpe unde daunele sunt mari se merge şi spre valori mai mari, 200-300 de euro până la 500 sau chiar 1.000 de euro. De obicei la maşinile scumpe, cu valoare de la 20.000 de euro în sus, şi la cele de lux este o franşiză obligatorie, impusă de asigurator.
Există şi o franşiză aparte, nu neapărat la maşinile scumpe, pentru cazul în care proprietarul maşinii nu deţine permis şi conduce altcineva maşina.

Recent, asigurătorii au început să introducă o franşiză obligatorie pentru persoanele sub 35 de ani sau chiar sub 40, dar există companii unde, chiar dacă proprietarul maşinii are 50 de ani, este stipulat în ofertă că dacă maşina este condusă de o persoană sub 25 de ani se aplică o franşiză minimă de 100 de euro.
De asemenea se poate impune franşiză în momentul în care maşina trece de 5 sau 6 ani. Există asigurători care impun, spre exemplu, franşiză pentru momentul în care maşina are 7 ani împliniţi.
Mai există un tip de franşiză care de obicei este procentul în care este daună totală sau furt total, de regulă se merge pe 10 la sută din suma asigurată.

Cum obţinem reduceri

Poliţa CASCO se calculează în funcţie de mai mai multe criterii, cel mai important fiind valoarea asigurată a maşinii, aceeaşi cu valoarea de piaţă a autoturismului. De exemplu, la o maşină cu valoare asigurată între 8.000 şi 12.000 de euro plătiţi 700-800 de euro pe an, la una cu valoare asigurată între 15.000 şi 17.000 de euro plătiţi 1.200 de euro pe an, iar la cele cu valoare asigurată de 25.000 de euro plătiţi 2.000 de euro pe an sau mai mult. Plata se poate face fie anual, fie în rate, dar cu cât sunt ratele mai numeroase cu atât creşte şi prima de asigurare. Cei care plătesc integral, o dată pe an, primesc o reducere de până la 10%. Reduceri se mai dau şi pentru asiguraţii care au copii minori în întreţinere sau pentru maşinile înmatriculate în mediul rural.

Cum creşte şi cum scade costul poliţei

Prima anuală de plată pentru un CASCO se calculează ca procent (cotă de primă) din suma asigurată.

Cota de primă e mai mare:
– cu cât maşina este mai bătrână (plus 3-5% la fiecare nou an)
– cu cât franşizele sunt mai mici şi mai puţine (plus 0-30%)
– atunci când maşina a suferit avarii în anul precedent de asigurare (situaţie de malus)
– atunci când maşina este de lux, respectiv când valoarea de nou depăşeşte un anumit prag (plus 5-10%)
– atunci când proprietarul este persoană juridică
– atunci când maşina nu are alarmă sau alte dispozitive electronice antifurt (plus 3-8%)
– când maşina este folosită pentru activităţile de taxi, pază şi protecţie, transporturi periculoase şi alte asemenea (plus 25-200%).

Cotă de prima este mai mică:
– cu cât maşina este mai tânără
– cu cât franşizele sunt mai mari şi mai multe
– atunci când maşina nu a suferit nici o daună în anul/anii dinaintea asigurării (situaţie de bonus)
– atunci când proprietarul este persoană fizică (minus 5-10%)
– atunci când maşina are alarmă sau alte dispositive electronice antifurt (minus 3-8%).

Trebuie precizat că majoritatea asigurătorilor consideră că maşină este dotată cu alarmă dacă are cel puţin imobilizator electronic al motorului şi cheie cu cip. Pentru maşinile dotate cu aceste dispozitive, din punctul de vedere al cerinţelor CASCO, nu mai este necesară montarea unei alarme suplimentare clasice (cu sirenă şi senzor de efracţie).

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.